مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه با هدف سازماندهی و مدیریت صحیح پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند کلیه، طرح های تحقیقاتی بنیادی به منظور کشف و ابداع روش های نوین جایگزینی کلیه از کار افتاده و انجام پژوهش های کاربردی به منظور بهره مندی بهتر و بیشتر بیماران کلیوی پیوند شده از حداکثر کیفیت زندگی پس از پیوند، گامی موثر در پیشبرد اهداف و ارتقای کیفی این نیازها بر دارد. لذا نامه ای با پیوست مستندات لازم به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شد و در تاریخ 3/3/91 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و مدارک مورد نظر جهت مطرح شدن در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردید و در جلسه کمیسیون مورخ 20/3/91 مطرح و مورد تایید اولیه قرار گرفت و مدارک بعد از تکمیل و رفع نواقص جهت تایید نهایی در شورای نظارت، ارزشیابی وگسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردیده است. ادامه مطلب


آدرس مرکز: مرکز تحقیقات عوارض پیونذ کلیه، بیمارستان منتصریه، امام خمینی 25، مشهد- تلفن: 32221526 - ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Proteinuria- دیماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Hematuria
  دیماه 1393
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrolithiasis- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر مریم حامی -Acute Kidney Injury- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -   Hematuria - آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrotic syndrome - آبان ماه 1393
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  سوالات فیزیوپاتولوزی کلیه نیمسال دوم 92- 93
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  Urinary Tract Infections
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Renal Semiology
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Urinary Sediment
• سرکار خانم دکتر فرشته ممدوحی -   Fluid and electrolytes   
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Physiology of kidneys
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Tubulointristitial Nephritis  

در این صفحه بیماران آموزشی اطلاعات در مورد هر بیماری قرار داده می شود و شما با مطالعه فایل مربوطه (Details)بیماری را تشخیص میدهید و گزینه صحیح را به ایمیل مرکز ارسال می نمایید. (Maile to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


کلیه ها و عملکرد آن ها چیست؟  
بطور معمول در بدن هر فرد سالم دو كليه وجود دارد كه هركدام از آنها در يك طرف ستون مهره ها قرار دارند . كليه ها لوبيايي شكل هستند و اندازه هركليه تقريباً به اندازه مشت بسته فرد است.
سه وظيفه اصلي کلیه ها عبارت است از :

1- دفع مواد زايد خون :
ازسوخت و ساز مواد در بدن يك سري مواد زايد مانند:اوره ، كراتينين و اسيد اوريك توليد مي شود كه كليه ها با توليد و ترشح

ادرار اين مواد را دفع مي كند.
2- تنظيم آب بدن :
كليه ها با كم و زياد كردن حجم ادرار ، آب بدن راتنظيم مي كنند.
 3- توليد بعضي ازهورمون ها :
مهمترين كاري كه اين هورمون ها در بدن انجام ميدهند شامل مواردزير است :
الف ) تنظيم فشار خون
ب ) كمك به توليد گلبول هاي قرمز خون

ج) كمك به استحكام استخوان ها

 اعضای محترم مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه جهت آدرسی دهی صحیح درمقالات و فعالیتهای پژوهشی ،از آدرس های زیر میتوانید استفاده نمایید:

 •        مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه
 •        نشانی: خراسان رضوی، مشهد، خیابان امام خمینی، امام خمینی 25، بیمارستان منتصریه، طبقه همکف
 •        تلفن: 2221526 (511)98+
 •        ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • انگلیسی:
 • Kidney Transplantation Complications Research Center, Montaserie Organ Transplantation Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
 • Kidney Transplantation Complications Research Center, Department of Internal Medicine, Ghaem Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
 • Kidney Transplantation Complications Research Center, Department of Internal Medicine, Emam Reza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashha
 • فارسی:
 •        مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، گروه داخلی، بیمارستان امام رضا(ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.ایران
 •        مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، گروه داخلی، بیمارستان قائم(عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.ایران
 •        مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه، بیمارستان پیوند اعضا منتصریه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.ایران
 
  Latest News  
  news  
     
     
  Academics  
  EducationIran  
     
     
  Admission  
  Guidelines  
  Requirements  
  Tuition fee and Expenses  
  Contact us  
  Apply to MUMS