اعضای مرکز

معرفی اعضا

ریاست مرکز: جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی

اعضای موسس مركز:دکتر فاطمه ناظمیان، دکتر فرزانه شریفی پور، دکتر مریم حامی، دکتر عباسعلی زراعتی

اعضای شورای عالی: جناب آقای دکتر مجاهدی، دكتر محمود توكلي، جناب آقای دکتر زراعتی، دكتر علي اخوان، دكتر عليرضا اخوان رضايت، دكتر حميد رضا قرباني،     سرکارخانم دکتر فاطمه ناظمیان، سرکار خانم دکتر مهين قربان صباغ، سرکار خانم دکتر مریم حامی، سرکارخانم دکتر فرزانه شریفی پور، سرکار خانم دکتر زهرا لطفی، جناب آقای دکتر حمید اشراقی

dr MJ Mojahedi 
فوق تخصص نفرولوژی استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 dr M Hami
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
dr A Zeraati 
dr F Nazemiyan
دکتر فاطمه ناظمیان
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
dr F Sharifi pour
دکتر فرزانه شریفی پور
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
dr MJ Mojahedi 
دکتر محمد جواد مجاهدی
فوق تخصص نفرولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دكتر محمود توكلي
فوق تخصص ارولوژي
استاديار دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 

 
dr A Zeraati
دکتر عباسعلی زراعتی
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 
dr M Hami

دکتر مریم حامی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
dr F Sharifi pour
دکتر فرزانه شریفی پور
فوق تخصص نفرولوژی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
dr F Nazemiyan
دکتر فاطمه ناظمیان
فوق تخصص نفرولوژی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 
دكتر علي اخوان 
فوق تخصص ارولو‍ژي
استاديار دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
دكترعليرضا اخوان رضايت
فوق تخصص ارولوژي
استاديار دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دکتر زهرا لطفی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر مهين قربان صباغ
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر حمید اشراقی
فوق تخصص نفرولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد


 
دکتر امیر رضایی اردانی
متخصص روانپزشکی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر محمودرضا کلانتری
متخصص اسیب شناسی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر حسن راوری
فوق تخصص جراحی عروق
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر شکوفه بنکداران
فوق تخصص غدد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر مسعود پزشکی راد
متخصص رادیولوژِی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
دکتر مریم صالحی
متخصص پزشکی اجتماعی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
دكتر آنوش آذرفر
فوق تخصص نفرولوژي اطفال
دانشيار ئانشگاه علوم پزشكي مشهد
 
 
 

 دكتر يلدا روانشاد

پزشك متخصص پزشكي اجتماعي

استاديار ئانشگاه علوم پزشكي مشهد

   
 
 
 
 

منوی اصلی