فايل هاي آموزشي اساتيد

فايل هاي آموزشي اساتيد گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

فايل هاي آموزشي اساتيد گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

 

لینک فایل های آموزشی اساتید گروه داخلی

• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -آلکالوز متابولیک- خرداد 1394
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Normal Acid-Base Homeostasis- خرداد 1394
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Potassium Disorders- خرداد 1394
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -sodium and water j- خرداد 1394
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Proteinuria- دیماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Hematuria
  دیماه 1393
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrolithiasis- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر مریم حامی -Acute Kidney Injury- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -   Hematuria - آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrotic syndrome - آبان ماه 1393
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  سوالات فیزیوپاتولوزی کلیه نیمسال دوم 92- 93
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  Urinary Tract Infections
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Renal Semiology
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Urinary Sediment
• سرکار خانم دکتر فرشته ممدوحی -   Fluid and electrolytes   
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Physiology of kidneys
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Tubulointristitial Nephritis  

 
 
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.