اهداف و آرمان

برنامه های استراتژیک

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامه های استراتژیک

سازماندهی و مدیریت صحیح پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند کلیه، طرح های تحقیقاتی بنیادی به منظور کشف روش های نوین جایگزینی کلیه از کار افتاده، را ابداع و با اجرای پژوهش های کاربردی، موجبات بهره مندی بیماران کلیوی پیوند شده را از حداکثر کیفیت زندگی پس از پیوند برخوردار نماید.

چشم­انداز:

مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه در راستای تحقق چشم انداز دانشگاه در سال 1404 امیدوار است با بهره مندی از منابع انسانی توانمند و یاری مسولین محترم به یکی از مهمترین مراکز پژوهشی پیوند کلیه در دنیا تبدیل شود و با انجام تحقیقات هدفمند و مناسب، بستر ساز توسعه دانش نوین عوارض پیوند کلیه باشد و از نتایج این تحقیقات بیماران نیازمند حداکثر بهره را ببرند.

رسالت :

مرکز تحقیقات عوارض پیوندکلیه مفتخر است که با سازماندهی و مدیریت صحیح پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند کلیه، طرح های تحقیقاتی بنیادی به منظور کشف روش های نوین جایگزینی کلیه از کار افتاده، را ابداع و با اجرای پژوهش های کاربردی، موجبات بهره مندی بیماران کلیوی پیوند شده را از حداکثر کیفیت زندگی پس از پیوند برخوردار نماید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عنوان زمینه های تحقیقاتی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زمینه های تحقیقاتی

 
انواع عوارض پیوند کلیه شامل عوارض جراحی و عوارض داخلی
 

عوارض جراحی:

1.عفونت زخم محل عمل
 
2. لنفوسم

3. خونریزی

4. ترومبوز شریانی یا وریدی

5. تنگی شریان کلیه

6. نشت ادرار

7. انسداد حالبی

عوارض داخلی:

1. مسومیت دارویی

2. رد پیوند حاد و مزمن

3. دیابت

4. عفونت های فرصت طلب

5. بیماری های قلبی – عروقی

6. بدخیمی

7. بیماری های استخوانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عنوان اهداف علمی

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اهداف

هدف كلي: کمک به توسعه دانش پزشکی در زمینه پیوند کلیه و تلاش در جهت کاهش عوارض پیوند کلیه

اهداف اختصاصی:

1. توسعه دانش بشر در زمینه پیشگیری و درمان عوارض پیوند کلیه
2. ارتقاء کیفیت زندگی بیماران با پیوند کلیه
3. معرفی مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه به دانشگاه های کشور تا پایان شش ماهه اول 1392
4. برقراری ارتباط فعال با سایر مراکز تحقیقاتی کشوری در قالب حداقل یک طرح تحقیقاتی مشترک در هر سال از سال دوم برنامه
5. برقراری ارتباط با مراکز تحقیقات بین المللی بخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور و استفاده از توانمندی های علمی آنان
6. تربیت متخصصین در زمینه عوارض پیوند کلیه ( PhD پژوهشی )
7. برگزاری سمینار و کارگاه های اموزشی برای پرستاران در جهت آشنایی با عوارض پیوند کلیه
8. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت قبل پیوند جهت آشنایی بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه با عوارض پیوند کلیه
9. الویت بندی، هدایت، تسهیل و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط
10. تدوین اولویت های مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه در نیمه اول سال 1392
11. تهیه بانک اطلاعاتی از تحقیقات انجام شده تا کنون در خصوص پیوند کلیه در دانشگاه
12. انجام پروژه نیاز سنجی در رابطه با تحقیقات کاربردی ضروری مورد نیاز

اهداف کاربردی:

1. توسعه کیفی و کمی تحقیقات پیوند کلیه
2. تولید داروهای جدید مورد نیاز بیماران پیوند کلیه با Base ملی
3. توسعه تحقیقات مرتبط با سلول های بنیادی در جهت رفع عوارض پیوند کلیه
4. بهبود نحوه درمان عوارض پیوند کلیه بر اساس استانداردهای علمی
5. افزایش عمر گرافت های انجام شده
6. کمک به افزایش کیفیت زندگی بیماران پس از پیوند کلیه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و درمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

منوی اصلی