معرفی مرکز

    
 
   
         
   

تاریخچه

پیوند اعضا در مبتلایان به نارسایی پیشرفته عضو، اقدامی حیات بخش محسوب شده و موجب بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود. این پدیده یکی از پویاترین و کاربردی ترین دستاوردهای علم پزشکی در جهان است و از نشانه های مهم ارتقای سطح دانش پزشکی و توانمندی های علمی و فنی مراکز پزشکی تلقی می شود. پیوند اعضا تنها روش جایگزین عضو نارسا است و برای بعضی دیگر مانند کلیه ها با این که روش جایگزینی دیالیز وجود دارد، پیوند از لحاظ کیفیت زندگی ارجح بوده و علاوه بر آن از نظر اقتصادی نیز با صرفه تر است. پیوند کلیه در سطح سوم ارائه خدمات سلامت ( بازتوانی )، به بیمارانی که دچار نارسایی پیشرفته کلیه شده اند، ارائه می شود.

در ایران تعداد 32 مرکز پیوند کلیه وجود دارد و نرخ اهدای اعضا از اهدا کننده مرگ مغزی در سال 90، 7/5 به ازای هر یک میلیون نفر بوده است و در همین سال تعداد 771 مورد پیوند کلیه از اهدا کننده مرگ مغزی که معادل 33% پیوندهای کلیه بوده است، انجام شده است و تا کنون در کشور 31949 پیوند کلیه انجام شده است. این در حالی است که علیرغم این همه تلاش درحال حاضر حدود 36700 نفر بیمار دچار نارسایی پیشرفته کلیه در کشور وجود دارند.

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پیوند کلیه از دهنده زنده، از سال 1376 شروع شده است و از سال 1380 همزمان با تصویب قانون اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی پیوند اعضا بویژه کلیه از موارد مرگ مغزی شروع و تا پایان سال 1390 از 297 اهدا کننده مرگ مغزی به 1033 نفر اعضایی شامل 561 کلیه، 150 کبد، 240 قرنیه، 72 پوست، 6 مورد قلب و 4 پانکراس بطور رایگان اهدا شده است. در حال حاضر حدود یک هزار نفر در لیست انتظار پیوند کلیه از اهدا کننده مرگ مغزی در مرکز مدیریت پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. بر اساس امار سال 1390 مرکز پیوند دانشگاه 73% گیرندگان کلیه از اهدا کننده مرگ مغزی ، ساکن خراسان رضوی و 20% انان ساکن خراسان های شمالی و جنوبی بوده اند.

در صنعت توریسم درمانی هم در صورت داشتن تابعیت یکسان بین دهنده و گیرنده، دانشگاه مشهد پذیرای بیماران کشورهای همجوار نیز می باشد. بر اساس اخرین آمار ارائه شده در سمینار پیوند اعضا در تاریخ 17/2/91 توسط آقای دکتر عقیقی رئیس اداره پیوند و بیمارهای خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاست وزارت متبوع، توسعه اهدای کلیه ( و سایر اعضا ) از اهدا کننده مرگ مغزی است. ایشان بر انجام مطالعات بقاء بیماران پیوندکلیه تاکید فراوانی داشتند. علیرغم تلاش فراوان اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، نیازهای پژوهشی، بویژه تحقیقات کاربردی کاملا محسوس است. لذا بر آن شدیم تا با تاسیس و راه اندازی مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه با هدف سازماندهی و مدیریت صحیح پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند کلیه، طرح های تحقیقاتی بنیادی به منظور کشف و ابداع روش های نوین جایگزینی کلیه از کار افتاده و انجام پژوهش های کاربردی به منظور بهره مندی بهتر و بیشتر بیماران کلیوی پیوند شده از حداکثر کیفیت زندگی پس از پیوند، گامی موثر در پیشبرد اهداف و ارتقای کیفی این نیازها بر داریم. لذا نامه ای با پیوست مستندات لازم به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شد و در تاریخ 3/3/91 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و مدارک مورد نظر جهت مطرح شدن در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردید و در جلسه کمیسیون مورخ 20/3/91 مطرح و مورد تایید اولیه قرار گرفت و مدارک بعد از تکمیل و رفع نواقص جهت تایید نهایی در شورای نظارت، ارزشیابی وگسترش دانشگاه های علوم پزشکی توسط معاونت پژوهشی ارسال و در دویست و بیستمین جلسه مورخ 11/8/91 مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

تشکیلات مرکز شامل ریاست، اعضای موسس، اعضای شورای عالی مرکز، اعضای مرکز و کارشناس مرکز می باشد.

امید است با استعانت از خداوند متعال و تلاش و همت همکاران شاغل در این مرکز بتوانیم شاهد گسترش علم و ارتقای کیفی و کمی در پیوند کلیه متناسب با نیازهای جامعه بیماران گیرنده پیوند در ایران باشیم.
 
   
 
 
     
   
 
   

منوی اصلی