مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه با هدف سازماندهی و مدیریت صحیح پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند کلیه، طرح های تحقیقاتی بنیادی به منظور کشف و ابداع روش های نوین جایگزینی کلیه از کار افتاده و انجام پژوهش های کاربردی به منظور بهره مندی بهتر و بیشتر بیماران کلیوی پیوند شده از حداکثر کیفیت زندگی پس از پیوند، گامی موثر در پیشبرد اهداف و ارتقای کیفی این نیازها بر دارد. لذا نامه ای با پیوست مستندات لازم به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شد و در تاریخ 3/3/91 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و مدارک مورد نظر جهت مطرح شدن در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردید و در جلسه کمیسیون مورخ 20/3/91 مطرح و مورد تایید اولیه قرار گرفت و مدارک بعد از تکمیل و رفع نواقص جهت تایید نهایی در شورای نظارت، ارزشیابی وگسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردیده است. ادامه مطلب


IMAGE برگزاري كارگاه آشنايي با پايگاه اطلاعاتي
چهارشنبه, 22 آبان 1398
 كارگاه آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي با حضور اساتيد... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاري كارگاه آشنايي با پايگاه اطلاعاتي
یکشنبه, 07 مهر 1398
     كارگاه آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي در روزهاي 16 و... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاري كارگاه ENDNOTE
سه شنبه, 12 شهریور 1398
 كارگاه آموزش نرم افزار ENDNOTE در روز سه شنبه مورخ 1398/06/12 ... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاري جلسه همكاري اساتيد و دانشجويان مركز
یکشنبه, 20 مرداد 1398
  اين جلسه در روز سه شنبه مورخ 15 مرداد ماه در اتاق جلسات... ادامه مطلب ...
پاتوفیزیولوژی کلیه
تالیف: جی رنکه، برادلی ام دنکر
ترجمه: دکتر مریم حامی 
Renal Pathophysiology book
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Proteinuria- دیماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Hematuria
  دیماه 1393
سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrolithiasis- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر مریم حامی -Acute Kidney Injury- آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -   Hematuria - آبان ماه 1393
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -Nephrotic syndrome - آبان ماه 1393
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  سوالات فیزیوپاتولوزی کلیه نیمسال دوم 92- 93
• جناب آقای دکتر محمد جواد مجاهدی -  Urinary Tract Infections
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Renal Semiology
• سرکار خانم دکتر مریم حامی - Urinary Sediment
• سرکار خانم دکتر فرشته ممدوحی -   Fluid and electrolytes   
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Physiology of kidneys
• سرکار خانم دکتر بشری حسن زمانی -  Tubulointristitial Nephritis  

کلیه ها و عملکرد آن ها چیست؟  
بطور معمول در بدن هر فرد سالم دو كليه وجود دارد كه هركدام از آنها در يك طرف ستون مهره ها قرار دارند . كليه ها لوبيايي شكل هستند و اندازه هركليه تقريباً به اندازه مشت بسته فرد است.
سه وظيفه اصلي کلیه ها عبارت است از :

1- دفع مواد زايد خون :
ازسوخت و ساز مواد در بدن يك سري مواد زايد مانند:اوره ، كراتينين و اسيد اوريك توليد مي شود كه كليه ها با توليد و ترشح

ادرار اين مواد را دفع مي كند.
2- تنظيم آب بدن :
كليه ها با كم و زياد كردن حجم ادرار ، آب بدن راتنظيم مي كنند.
 3- توليد بعضي ازهورمون ها :
مهمترين كاري كه اين هورمون ها در بدن انجام ميدهند شامل مواردزير است :
الف ) تنظيم فشار خون
ب ) كمك به توليد گلبول هاي قرمز خون

ج) كمك به استحكام استخوان ها

مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه

مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه با هدف سازماندهی و مدیریت صحیح پروژه های تحقیقاتی مرتبط با پیوند کلیه، طرح های تحقیقاتی بنیادی به منظور کشف و ابداع روش های نوین جایگزینی کلیه از کار افتاده و انجام پژوهش های کاربردی به منظور بهره مندی بهتر و بیشتر بیماران کلیوی پیوند شده از حداکثر کیفیت زندگی پس از پیوند، گامی موثر در پیشبرد اهداف و ارتقای کیفی این نیازها بر دارد. لذا نامه ای با پیوست مستندات لازم به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شد و در تاریخ 3/3/91 در شورای پژوهشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و مدارک مورد نظر جهت مطرح شدن در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردید و در جلسه کمیسیون مورخ 20/3/91 مطرح و مورد تایید اولیه قرار گرفت و مدارک بعد از تکمیل و رفع نواقص جهت تایید نهایی در شورای نظارت، ارزشیابی وگسترش دانشگاه های علوم پزشکی ارسال گردیده است. ادامه مطلب

پژوهان

سیستم جامع اطلاعات پژوهشی

سامانه نقلیه

نرم افزار نقلیه و خودرویی ، درخواست خودرو

پست الکترونیک

ارسال پست های الکترونیک دانشگاهی

اتوماسیون اداری

سامانه ارسال نامه های الکترونیک دانشگاهی

فیش حقوقی

دریافت و بررسی فیش حقوقی کارکنان

سامانه رفاهی کارکنان

سامانه رفاهی و تربیت بدنی کارکنان